วัดเมืองปอน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดเมืองปอน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.1 ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  18.74
longitude :  97.93
รายละเอียด :  วัดเมืองปอน ศูนย์รวมจิตรใจของชาวไทใหญ่ในชุมชน รวมถึงเป็นศูนย์รวมเรื่องราวของวัฒนธรรม ประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมานับสิบ นับร้อยปี อีกทั้งยังเป็นสถานที่จัดงาน กิจกรรม ต่างๆ ของชุมชน ทั้งทางด้านศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี
การเดินทาง :  วัดเมืองปอน ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 1 ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 108 ระหว่าง อ.ขุนยวม - อ.แม่ลาน้อย เลี้ยวซ้ายเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตรงผ่านสี่แยกแรก จานั้นเลี้ยวซ้ายที่สี่แยกที่สอง ณ บริเวณเสาหลักเมือง จากนั้นตรงไปทางทิศเหนือ จะพบวัดเมืองปอนตั้งอยู่ทางขวามือ

จำนวนผู้เข้าชม :413