น้ำออกรู

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำออกรู
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านนาเตา หมู่ที่ 3
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  19.10
longitude :  100.80
รายละเอียด :  น้ำออกรู ตั้งอยู่บ้านนาเตา หมู่ 3 ตำบลริม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ซึ่งจะมีน้ำใสผุดออกมาและไหลไปตามแหล่งทำการเกษตรต่างๆ ทำให้ประชาชนในหมู่บ้านนาเตา หมู่ 3 บ้านป่าไคร้ หมู่ 2 บ้านท่าค้ำสอง หมู่ 7 ตำบลริม อำเภอท่าวังผา จัหวัดน่าน ได้ใช้ประโยชน์อย่างมาก ซึ่งในช่วงฤดูร้อนน้ำจะเย็นมากสามารถนำมาอุปโภคได้ ส่วนในช่วงฤดูหนาวน้ำจะอุ่น
การเดินทาง :  เดินทางด้วยเท้าเปล่า ตั้งอยู่ทุ่งนา บ้านนาเตา หมู่ 3 ตำบลริม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ใกล้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเตา ประมาณ 500 เมตร

จำนวนผู้เข้าชม :417