วัดสะแก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดสะแก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 2 ต.สามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.06
longitude :  100.54
รายละเอียด :  วัดสะแกสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2115 โดยชาวบ้านมอญอพยพที่ตั้งบ้านเรือนอยู่แถวนี้ เพื่อสะดวกในการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล ชาวบ้านนิยมเรียก "วัดตะแก" วัดนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2321 ภายในวัดมีโบราณสถานโบราณวัตถุ ได้แก่ พระประธานสมัยอยุธยา, พระพุทธรูปปางอุ้มบาตร, เจดีย์จีน, โบสถ์เก่าสมัยอยุธยา, กุฏิเรือนไทย 5 ห้อง, เจดีย์ทรงลังกา, ธรรมาสตรัยบุษบก, คัมภีร์ใบลาน
การเดินทาง :  อยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดปทุมธานีประมาณ 4 กิโลเมตร การสัญจรทั้งทางบกและทางน้ำ

จำนวนผู้เข้าชม :384