หอแห่งแรงบันดาลใจ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หอแห่งแรงบันดาลใจ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง ชร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  20.27
longitude :  99.80
รายละเอียด :  หอแห่งแรงบันดาลใจ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนเข้าชมได้ เมื่อ พ.ศ.2544 เป็นต้นมา ซึ่งหอแห่งแรงบันดาลใจแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าพระตำหนักหรือสวนแม่ฟ้าหลวง เพราะภายในหอแห่งแรงบันดาลใจ ได้รวบรวมพระราชประวัติขององค์สมเด็จย่าผู้ที่มีพระชนม์ชีพอยู่เกือบหนึ่งศตวรรษ พระองค์เป็นผู้ซึ่งอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปประการ ยังประโยชน์สุขแก่ราษฎรของพระองค์ทั่วหล้า ซึ่งผู้เข้าชมจะสามารถสัมผัสเรื่องราวเหมือนกับการเดินทางผ่านช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ ผ่านห้องที่ 1 ถึง 8 คือ ห้องที่ 1 แผ่นดินแผ่นฟ้ามืด ห้องที่ 2 ฉันจะเดินทางด้วยเรือลำนี้ ห้องที่ 3 ภูมิธรรม ห้องที่ 4 หนึ่งศตวรรษ ห้องที่ 5 เวลาเป็นของมีค่า ห้องที่ 6 พระมารดาแห่งการแพทย์ชนบทและการสาธารณสุขไทย ห้องที่ 7 พระผู้อภิบาลพระประมุขของชาติ ห้องที่ 8 ดอยตุงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
การเดินทาง :  การเดินทางสู่ดอยตุง (ตำบลแม่ฟ้าหลวง) จากตัวเมืองเชียงราย ตามทางหลวงหมายเลข 10 (สายเชียงราย ? แม่สาย) ประมาณ 48 กิโลเมตร แยกซ้ายเข้าดอยตุงที่หลักกิโลเมตรที่ 870 ?871 บ้านสันกอง (สายใหม่) หรือแยกซ้ายเข้าดอยตุงที่ 871 ?872 ตรงข้ามตู้ยามห้วยไคร้ (สายเก่า) ตามทางหลวงหมายเลข 1149 เส้นทางไปสู่สถานที่ท่องเที่ยวบนดอยตุง สามารถเดินทางเป็นวงรอบสู่อำเภอแม่สายได้ เป็นเส้นทางลาดยางขึ้นเขา คดเคี้ยวลัดเลาะไปตามภูมิประเทศที่สวยงาม

จำนวนผู้เข้าชม :332