หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงราย > แม่ฟ้าหลวง > สุสานนายพลต้วนซี เหวิน
สุสานนายพลต้วนซี เหวิน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สุสานนายพลต้วนซี เหวิน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 1
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  20.14
longitude :  99.61
รายละเอียด :  นายพล ต้วน ซี เหวิน ผู้นำทัพที่ 5 กองพล 93 บุคคลสำคัญเป็นผู้ก่อตั้งชุมชนชาวจีนดอยแม่สลอง พัฒนาพื้นที่ให้ชาวบ้านมีความกินดีอยู่ดี จนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่ง ลูกชาวจีนทั้งในประเทศและต่างประเทศเคารพรักในคุณงามความดีของนายพลต้วน มากราบไหว้คาราวะเป็นจำนวนมากตลอดทั้งปี สุสานตั้งอยู่บริเวณด้านหลังคุ้มนายพลรีสอร์ท จากถนนหลักของบ้านสันติคีรีเข้าไปประมาณ 700 เมตร สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของหมู่บ้านด้านทิศตะวันออกหรือทางเข้าหมู่บ้านได้อย่างชัดเจน
การเดินทาง :  การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว สามารถเดินทางได้ 2 เส้นทาง เส้นทางแรก (เส้นทางสายใหม่) ใช้ทางหลวงหมายเลข 10 จากตัวเมืองเชียงราย ไปทางอำเภอแม่จัน ระยะทาง 29 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวง 1089 (แม่จัน-ท่าตอน) บริเวณหลัก กม.856 ก่อนถึงทางเข้าตัวอำเภอแม่จันเล็กน้อย ผ่านน้ำพุร้อนป่าตึง (กม.78) ลานทองวิลเลจ (ระหว่าง กม.73-74) ประมาณ 31 กิโลเมตร และ กม. 55 ให้เลี้ยวขวา ไปตามเส้นทางขึ้นดอยคดเคี้ยว ไปอีกประมาณ 15 กิโลเมตร รวมระยะทาง 75 กิโลเมตร เส้นทางที่ 2 (เส้นทางสายเก่า) ใช้ทางหลวงหมายเลข 10 ผ่านอำเภอแม่จัน ประมาณ 1 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายตามป้ายบอกทางไปดอยแม่สลอง เส้นทางสายนี้ค่อนข้างแคบและคดเคี้ยว ผ่านหมู่บ้านชาวเขาเผ่าต่างๆ เป็นระยะๆ เมื่อถึงบ้านป่าเมี่ยง หลัก กม. 10 จะเป็นสามแยกศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา ให้เลี้ยวซ้ายตามทางหลวง 1234 ระยะทาง 25 กิโลเมตร ผ่านบ้านอีก้อสามแยก ตรงหลัก กม. 9 ให้เลี้ยวซ้ายไปอีก 16 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :547