ถ้ำตู้ทอง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ถ้ำตู้ทอง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.6 บ.โนนงาม ต.โนนงาม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ประวัติในอดีตจะมีพระอาจารย์ท่านจะเดินทางกลับจังหวัดสกลนคร และได้เอาคำภีร์อันศักดิ์มาเก็บไว้ที่แห่งนี้ เป็นภูเขาที่มีความสวยงามด้านหลังจะอ่างเก็บน้ำพระเหลาบรรยากาศร่มรื่นน่าพักผ่อนย่อนใจ
การเดินทาง :  การเดินทางใช้ถนนบ้านเหล่าพรวน - บ้านคำไหล ระยะทางประมาณ 7- 9 กม.

จำนวนผู้เข้าชม :288