หน้าแรก > ภาคกลาง > กาญจนบุรี > ท่ามะกา > วัดท่าเรือ(หลวงพ่อเพชร)
วัดท่าเรือ(หลวงพ่อเพชร)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดท่าเรือ(หลวงพ่อเพชร)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ต.ท่าเรือ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  13.97
longitude :  99.75
รายละเอียด :  วัดท่าเีรือ ( หลวงพ่อเพชร ) "หลวงพ่อเพชร" พุทธลักษณะสมัยอยุธยา ปางสมาธิ สร้่างด้วยศิลาแดงขนาดหน้าตัก 29นิ้วมีลักษณะพุทธศิลปแตกต่างจากองค์อื่นคือมีพระพักตร์ที่ดุ มีพระศก(เกศฯ)เป็นหนามขนุนซึ่งบ่งบอกว่าสร้างสมัยอู่ทอง รวมไปถึงยอดพระเกศบนสุดก็เป็นลักษณะนามขนุนด้วย
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :435