น้ำตกอ่างแก้ว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกอ่างแก้ว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.1 ต.บ้านแยง
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  055991092
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นแหล่งน้ำตกที่อยู่ริมทางถนนสาย พล 2013 สาย พิษณุโลก - หล่มสัก อยู่ในเขตบริเวณตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย นำตกจะอยู่ด่านล่างเป็นน้ำที่เป็นสายเดียวกับลำนำ้เข็ก เดินลงไปจะพบกับน้ำตกที่ไหลลงมาจากหน้าผาสูง ตกลงมาแล้วน้ำจะไหลลงเป็นอ่างแล้วไหลงลงรูซอกหินลงไปไม่มีลักษณะเปแ็นธารน้ำ แต่จะเป็นการไหลผ่านซอกหินเป็นโพรงใต้ต้นไม้ลงไป
การเดินทาง :  เป็นแหล่งน้ำตกที่อยู่ริมทางถนนสาย พล 2013 สาย พิษณุโลก - หล่มสัก อยู่ในเขตบริเวณตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย

จำนวนผู้เข้าชม :630