หน้าแรก > ภาคเหนือ > พะเยา > ภูซาง > ตลาดนัดชายแดนไทย-ลาว
ตลาดนัดชายแดนไทย-ลาว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ตลาดนัดชายแดนไทย-ลาว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 12 บ้านฮวก
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  19.73
longitude :  100.40
รายละเอียด :  เป็นตลาดนัดชายแดนไทย ลาว ที่มีทุกวันที่ 10 และ 30 ของทุกเดือน เป็นตลาดที่ขายสินค้า ของป่า ผ้าทอ และของใช้อุปโภค บริโภค
การเดินทาง :  เส้นทางหลวง หมายเลข 1093

จำนวนผู้เข้าชม :382