หม่อนผาขัน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หม่อนผาขัน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 14 ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ลักษณะหินเรียนซ้อนทับกันเป็นชั้น
การเดินทาง :  ก่อนถึงหมู่บ้านร่องปอ หมู่ที่ 14

จำนวนผู้เข้าชม :646