หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงราย > พาน > พระธาตุจอมแจ้ง
พระธาตุจอมแจ้ง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระธาตุจอมแจ้ง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 12 บ้านร่องบน ต.ม่วงคำ อ.พาน จ.เชียงราย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ประวัติวัดพระธาตุจอมแจ้ง วัดพระธาตุจอมแจ้ง เริ่มทำการก่อสร้างเมื่อวันเสาร์ เดือน 12 แรม 3 ค่ำ ปีมะเส็ง พุทธศักราช 1291 โดยมีครูบาหลวงมหาเถรศรีวิชัย ซึ่งตอนนั้นท่านเดินทางมาจากบ้านปางเมืองลี้ จังหวัดลำพูน เป็นผู้มาริเริ่มก่อสร้างองค์พระธาตุขึ้นบริเวณยอดดอยป่าซาง บริเวณเนื้อที่รวมประมาณ 500 ไร่ ต่อมามีชาวบ้าน พระภิกษุสามเณร ไปร่วมบูรณะองค์พระธาตุ สร้างศาลาที่พักในบริเวณดังกล่าว มีประเพณีประจำปี คือ ประเพณีสรงน้ำพระธาตุ หรือเรียกว่า งานเดือนเก้าเป็ง โดยจะมีการสรงน้ำพระธาตุในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9 เหนือ เป็นประจำทุกปี วัดพระธาตุจอมแจ้ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 บ้านร่องบอน ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
การเดินทาง :  พระธาตุจอมแจ้ง ตั้งอยู่หมุ่ที่ 12 บ้านร่องบอน ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เป็นหนึ่งในพระธาตุเก้าจอมของจังหวัดเชียงราย นับเป็นพระธาตุเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของอำเภอแม่สรวย และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญ ระยะทางห่างจากตัวเมืองเชียงราย ๕๐ กม.

จำนวนผู้เข้าชม :787