พุทธสถานภูสิงห์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พุทธสถานภูสิงห์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 2 บ้านโนนบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.72
longitude :  103.52
รายละเอียด :  พระพรหมภูมิปาโล ประดิษฐานอยู่บนยอดเขาภูสิงห์ ทางขึ้น 2 ทาง คือทางลาดยางคดเคี้ยวขึ้นตามไหล่เขาทางทิศตะวันตก และเดินเท้าทำเป็นบันไดและบันไดสวรรค์ที่สร้างขึ้นใหม่ด้วยความศรัทธาของพุทธศาสนิกชน จำนวน 654 ขั้น ทางทิศตะวันออกเป็นสถานที่พักผ่อนที่ร่มรื่นล้อมรอบด้วยธรรมชาติ ทั้งยังมองเห็นทิวทัศน์ของทุ่งนา หมุ่บ้านและน้ำในเขื่อนลำปาวอีกด้วย พุทธสถานภูสิงห์เป็นที่ประดิษฐานพระพรหมภูมิปาโล ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยหน้าตักกว้าง 10.50 เมตร มีพระวรกายสง่างามพระพักตร์อิ่มเอิบ พระเนตรทั้งสองสดใส ปราศจากมลทิน เปี่ยมล้นด้วยเมตตาธรรม สร้างในสมัยนายบุรี พรหมลักขโณ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี พ.ศ. 2511
การเดินทาง :  อยู่ทางทิศเหนือของตัวเมือง ห่างจากตัวเมือง 32 กิโลเมตร มาตามเส้นทางหลวงสาย 277

จำนวนผู้เข้าชม :347