อุทยานแซลำห้วยชัน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อุทยานแซลำห้วยชัน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านโนนเตาถ่าน หมู่ที่ 15
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  แชร์ลำห้วยชัน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทีคงบรรยากาศความเป็นธรรมชาติมากอีกแห่งหนึ่ง เหมาะกับการท่องเที่ยวในฤดูฝน ซึ่งมีลักษณะน้ำไหลผ่านโขดหินคล้ายน้ำตกสวยงามมากอีกแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลตำบลเทพวงศา
การเดินทาง :  การเดินทางโดยรถยนต์ห่างจากอำเภอเขมราฐประมาณ 5 กิโลเมตร ห่างจากเทศบาลประมาณ 10 กิโลเมตร ไปถึงทางเข้าจะต้องเดินทางด้วยเท้าเข้าไปอีกประมาณ 500 เมตรก็จะถึงลำแซร์ห้วยซัน ระหว่างทางเดินจะมีต้นไม้สลับโขดหินสวยงามมาก

จำนวนผู้เข้าชม :440