เกาะเภตรา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เกาะเภตรา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  ตำบลเกาะสุกร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  7.03
longitude :  99.47
รายละเอียด :  เป็นเกาะสัมประทานรังนกอีแอ่น ชายหาดขาวสวยสะอาด ประการังสวยเหมาะแก่การดำน้ำ
การเดินทาง :  จากท่าเรือเกาะสุกรใช้เวลาประมาณ 45 นาทีถึงเกาะ

จำนวนผู้เข้าชม :362