น้ำตกห้วยใหญ่

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกห้วยใหญ่
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.10 ต.ลำเลียง อ.กระบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถโดยสารประจำทางจากถนนเพชรเกษม - บ้านน้ำทุน ประมาณ 35 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :273