มหาวิทยาลัยแม่ชี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  มหาวิทยาลัยแม่ชี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.7 บ้านหนองกก
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงด้านการจัดการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนา โดยมีสตรีและแม่ชีเข้าศึกษา
การเดินทาง :  ถนนทางหลวงหมายเลข 304 เชื่อมต่อบ้านหนองกก ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

จำนวนผู้เข้าชม :450