หน้าแรก > ภาคเหนือ > สุโขทัย > คีรีมาศ > พระบรมสารีริกธาตุ
พระบรมสารีริกธาตุ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระบรมสารีริกธาตุ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  วัดลาย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.84
longitude :  99.81
รายละเอียด :  พระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถวัดลาย ชุมชนหน้าวัดลาย หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งหลวง องคีรีมาศ จ.สุโขทัย
การเดินทาง :  เดินทางจากตัวเมืองสุโขทัยไปตามถนนสายสุโขทัย-กำแพงเพชร ทางหลวงหมายเลข 101 ประมาณ 16 กิโลเมตร ทางด้านซ้ายมือจะพบซุ้มประตูทางเข้า จะมีหม้อกรันขนาดใหญ่ชัดเจน เดินทางเข้าไปตามซุ้มประตูอีกประมาณ 500 เมตร ผ่านอาคารศูนยืกลางชุมชน กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านทุ่งหลวง เลี้ยวขวาก็จะถึงวัดพอดี

จำนวนผู้เข้าชม :359