น้ำตกพระง่าง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกพระง่าง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 5 บ้านวังน้ำเย็น ต.เมืองลี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :324