วนอุทยานชะอำ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วนอุทยานชะอำ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ถ.เพชรเกษม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  มีทิวทัศน์สวยงาม มีลำธารและแหล่งน้ำใช้ได้ตลอดปี พันธุ์ไม้หลายชนิด ทั้งป่าปลูกและต้นไม้ขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชตระกูลกระบองเพชร ซึ่งนับวันจะหายากแต่ขึ้นอยู่ทั่วไปในป่าแห่งนี้ ควรจะอนุรักษ์ไว้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกนก กระรอก แย้ อีเห็น สัตว์เลื้อยคลานชนิดต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่ที่อยู่ติดกับเขตเมือง มีทางคมนาคมสะดวกและใช้ได้ทุกฤดูกาลต่อไปจะเป็นปอดเมืองชะอำ เหมาะสมเป็นที่ศึกษาธรรมชาติวิทยาและพักผ่อนหย่อนใจเป็นอย่างยิ่ง
การเดินทาง :  ติดถนนเพชรเกษม ซึ่งเป็นถนนสายหลักไปสู่ภาคใต้อยู่ห่างจากอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพียง 1 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากชายทะเลอำเภอชะอำ 1.2 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :302