หอพระพุทธอังคีรส

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หอพระพุทธอังคีรส
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ต.ท่าประดู่
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  หอพระพุทธอังคีรส สวนศรีเมือง เป็นอาคารทรงไทย หลังคาจตุรมุข ภายในประดิษฐานพระพุทธอังคีรส เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวระยอง ตั้งอยู่บริเวณสวนศรีเมือง ซึ่งเป็นสวนสาธารณะในเขตเทศบาลนครระยอง ชาวระยองเรียกว่า "เกาะกลาง" เพราะอยู่กลางเมืองหรือด้านหลังสำนักงานเทศบาลนครระยอง
การเดินทาง :  ตั้งอยู่บริเวณสวนศรีเมือง ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

จำนวนผู้เข้าชม :2631