วัดปัจฉิมวัน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดปัจฉิมวัน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 5 ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความงามด้านศิลปะแบบสถาปัตยกรรมไทย ที่มีความงามอันโดดเด่น เช่น โบสถ์ วิหาร อีกทั้งภายในวัดยังเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแหล่งเรียนรู้ศึกษษพระพุทธศาสนาอีกแห่งหนึ่งในตำบลพระเหลา
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวผ่านถนนเส้นพนา-สว่างใต้ ห่างจากที่ว่าการอำเภอพนาไปทางทิศเหนือประมาณ 6 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :55