วัดบ้านเมืองหลวง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดบ้านเมืองหลวง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.3ต.เมืองหลวง
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0458261678-9
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
การเดินทาง :  เส้นทางหมายเลย 226 ต่อเส้นทางหนองห้าง-ปรางค์กู่

จำนวนผู้เข้าชม :382