วัดป่าคีรีวงค์(ภูสิงห์)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดป่าคีรีวงค์(ภูสิงห์)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 9 บ้านใหม่ชมภู
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :207