ท่าผาถ่าน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ท่าผาถ่าน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สันทนาการและบันเทิง
สถานที่ตั้ง :  บ้านในเวียง หมู่2
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  053-791171
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ท่าผาถ่าน เป็นท่าเรือเล็กๆสำหรับขนส่งสินค้าตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงในเมืองเชียงของ เป็นจุดชมวิวแม่น้ำโขงมีลักษณะเป็นลานกว้างมีโขดหินเรียงราย  นักท่องเที่ยวที่มาชมวิวริมแม่น้ำสามารถเดินจากท่าผาถ่านไปตามเส้นทางคนเดินและจักรยานเลียบแม่น้ำโขงมีระยะประมาณ 1 กิโลเมตร ไปสุดทางเดินที่ท่าเรือเชียง บริเวณท่าผาถ่านนี้เองในช่วงเช้าหรือเย็นจะสามารถเห็นวิถีชีวิตของชาวประมงที่ออกมาจับสัตว์น้ำในแม่น้ำโขง เหมาะกับการเดินเล่นในช่วงพระอาทิตย์ขึ้นหรือตก มีทัศนียภาพที่งดงามและไม่ร้อนเกินไป
การเดินทาง :  รถยนต์ส่วนตัว, รถรับจ้างสาธารณะ ,จักรยาน, เดินเท้า

จำนวนผู้เข้าชม :695