หน้าแรก > ภาคตะวันออก > จันทบุรี > สอยดาว > สหกรณ์โคนมและโรงปุ๋ยหมัก
สหกรณ์โคนมและโรงปุ๋ยหมัก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สหกรณ์โคนมและโรงปุ๋ยหมัก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  บ้านสะพานหก ม.3
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  สหกรณ์โคนมสอยดาว เป็นแหล่งรับซื้อน้ำนมดิบจากชาวบ้านตำบลทับช้างและใกล้เคียง เพื่อนำมาแปรรูปเป็นนมพาสเจอร์ไรส์
การเดินทาง :  บ้านสะพานหก หมู่ 3, บ้านวัดใหม่ชัยมงคล หมู่ 15 ต.ทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี

จำนวนผู้เข้าชม :365