น้ำตกอังค่า

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกอังค่า
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านสร้างแข้
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  043019816
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ทิศตะวันตกติดกับบ้านสร้างแข้ ห่าง 700 เมตร
การเดินทาง :  รถยนต์ จักรยานยนต์ และทางเท้า

จำนวนผู้เข้าชม :328