หน้าแรก > ภาคใต้ > ภูเก็ต > ถลาง > วัดม่วงโกมารภัจจ์
วัดม่วงโกมารภัจจ์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดม่วงโกมารภัจจ์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.3 ต.เทพกระษัตรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดม่วงโกมารภัจจ์ หรือชาวบ้านที่นี่จะเรียกกันติดปากว่า วัดม่วง ตั้งอยู่ในชุมชนบ้านเหรียง หมู่ที่ 3 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็นวัดในความดูแลของวัดพระนางสร้าง ในปี พ.ศ. 2528 ทางจังหวัดภูเก็ตจัดงานฉลองครบรอบ 200 ปี วีรสตรีศรีเมืองถลาง ซึ่งชาวเมืองถลางได้ช่วยกันปั้นหุ่นประติมากรรม ท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร ต่อมามูลนิธิท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร และผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างวิหารศาลาจัตุรมุขเจย์ดีเป็นอนุสรณ์ และประดิษฐานรูปปั้นท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร วัดม่วงโกมารภัจจ์ยังมีพระพุทธรูปปูนปั้นครึ่งท่อนเศียรชำรุด ชาวบ้านเชื่อว่าวิญญาณของพระภิกษุ สมัยราชกาลที่ 5 ซึ่งมามรณภาพที่วัดแห่งนี้ยังคงสถิตคอยดูแลปกป้องวัดและมีวิญญาณของหลวงปู่ทองสถิตอยู่ที่พระพุทธรูปครึ่งองค์ ใกล้พระพุทธรูปเคยมีต้นทึงและต้นทัง ซึ่งลายแทงวัดม่วงโกมารภัจจ์กล่าวถึงมีความว่า ระหว่างต้นทึงต้นทังเป็นที่ฝังสมบัติ ชาวบ้านยังเชื่ออีกว่า วัดม่วงโกมารภัจจ์ เคยเป็นวัดก่อนสมัยท้าวเทพกระษัตรี(ท่านผู้หญิงจัน)ท้าวศรีสุนทร(คุณมุก)ก่อนสงครามศึกถลาง พ.ศ.2328 เจ้าเมืองถลางได้ใช้ลานวัดม่วงโกมารภัจจ์เป็นสถานที่ฝึกซ้อมทหาร ฝึกการเคี่ยวน้ำมัน ลงยันต์ทหาร ฝึกซ้อมรำกริช ฝึกผสมดินปืน มีบ่อน้ำ 2 บ่อ บ่อหนึ่งแช่ว่านยาสมุนไพรให้ทหารอาบน้ำเพื่อการอยู่ยงคงกระพัน นอกจากนี้มีพระพุทธมณีศรีถลาง ปางคันทราช หรือปางประทานฝน ประทับอยู่นอกวิหาร ใต้ต้นโพธิ์ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเทดีบุกหล่อ พระพุทธมณีศรีถลาง(นามพระราชทาน) ขนาดหน้าตัก 109 นิ้ว และรูปจำลองท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทรท่านั่ง ที่วัดม่วงโกมารภัจจ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2539 ณ มงคลฤกษ์ 10.00 น.
การเดินทาง :  จากตัวเมืองภูเก็ต ใช้เส้นทางถนนเทพกระษัตรี เดินทางออกนอกเมือง วิ่งผ่านอนุเสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ตรงตามเส้นทาง ผ่านสี่แยกอำเภอถลาง ตรงไป ประมาณ 200 เมตร ให้สังเกตุ ทางซ้ายมือจะมีซอยเลี้ยวเเข้า ตรงสะพานลอยข้ามถนน ตรงข้ามที่ทำการอำเภอถลาง เลี้ยวซ้าย เข้าไปตามถนน จนกระทั่งถึงทางแยกให้ตรงไป และเลี้ยวซ้ายเข้าวัด

จำนวนผู้เข้าชม :404