วัดศรีชุม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดศรีชุม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ต.เมืองเก่า
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.02
longitude :  99.69
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :365