สวนไผ่

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนไผ่
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สันทนาการและบันเทิง
สถานที่ตั้ง :  บ้านปากปู่ ม.10
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.44
longitude :  101.16
รายละเอียด :  สวนสาธารณะ ที่ออกกำลังกาย
การเดินทาง :  หมู่ที่ 11 ต.สะเดียง

จำนวนผู้เข้าชม :435