วัดเพลง(ร้าง)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดเพลง(ร้าง)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 3 ต.บางขนุน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  โบราณสถานวัดเพลง(ร้าง) ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ตั้งอยู่ริมคลองวัดสักใหญ่ สร้างขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
การเดินทาง :  ผ่านอำเภอบางกรวย ตามถนนบางกรวย-จงถนอม ผ่านวัดสักใหญ่ เลี้ยวขวามือซอยแรก

จำนวนผู้เข้าชม :422