วัดดงบุญนาค

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดดงบุญนาค
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.7 ต.บ้านเหล่า
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  054-886410
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหินทราย สันนิฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อปี จ.ศ. 829 ซึ่งตรงกับ พ.ศ. 2010 โดยสกุลช่างพะเยา เป็นพระพุทธรูปเชียงแสนรุ่นที่ 2 แต่เดิมประดิษฐานอยู่ที่วัดพระธาตุก๋อมก๊อ ได้อัญเชิญมาไว้ที่วัดดงบุญนาคในวันที่ 15 เมษายน 2512วันพญาวัน และได้ตั้งชื่อว่าพระเจ้าหินติ๊บ (ทิพย์) จนถึง ปัจจุบัน
การเดินทาง :  โดยรถยนต์ ม.7 บ้านดงบุญนาค ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา

จำนวนผู้เข้าชม :96