หน้าแรก > ภาคเหนือ > พะเยา > เมืองพะเยา > หอวัฒนธรรมนิทัศน์
หอวัฒนธรรมนิทัศน์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หอวัฒนธรรมนิทัศน์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ประวัติความเป็นมาของหอวัฒนธรรมนิทัศน์ บุคคลสำคัญที่ทำให้เกิดหอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคำ ขึ้นคือ พระธรรมวิมลโมลี ที่ปรึกษา เจ้าคณะภาค ๖ เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ ซึ่งท่านไม่ได้มีความคิดเห็นมาก่อนว่าจะเป็น"หอวัฒนธรรมนิทัศน์" อย่างที่เห็น เบื้องต้นท่านต้องการจะสร้างอาคารเก็บโบราณวัตถุของท่านที่อุตสาห์เก็บไว้นานถึง ๔๐ ปี หรือถ้าเป็นไปได้ ท่านอยากจะสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติประจำจังหวัดพะเยาเพียงเท่านั้น พอจะสัง เกตได้จากการใช้ความพยายามเสนอโครงการสร้างพิพิธภัณฑ์ ผ่านไปยังกรมศิลปากรหลายครั้ง และครั้งสุด ท้าย นายมงคล บุญวงศ์ รองอธิบดีกรมศิลปากร ย้ายมารับตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่ง ชาติ จึงได้นำโครงการสร้างพิพิธภัณฑ์ของพระธรรมวิมลโมลี ติดตามมาด้วยพร้อมกับมาประยุกต์เข้ากับ การจัดหอไทยนิทัศน์ของส่วนไทยนิทัศน์ซึ่ง ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ผู้อำนวยการส่วนไทยนิทัศน์ กำลังจัดทำอยู่พอดี
การเดินทาง :  หอวัฒนธรรมนิทัศน์ คืออีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ใกล้กับวัดศรีโคมคำถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เป็นอาคารศิลปะล้านนาประยุกต์ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีรูปแบบการตกแต่งสวยงาม หอวัฒนธรรมนิทัศน์ เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 08.30-16.30 น. มีเครื่องบรรยาย 4 ภาษา คือ ไทย อังกฤษ จีน และญี่ปุ่น ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท และชาวต่างชาติ 40 บาท โทร. 0 5441 0058-9 ได้รับรางวัลดีเด่น รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 7 ประจำปี 2551 ประเภทแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติภาคเหนือ

จำนวนผู้เข้าชม :199