สวนตาลปลูก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนตาลปลูก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 2 ต.ถ้ำรงค์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่แห่งเดียวในจังหวัดเพชรบุรีที่มีการปลูกต้นตาลมากที่สุด 450 ต้น บนเนื้อที่ 10 ไร่ และสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วและเป็นการอนุรักษ์ ต้นตาลของเมืองเพชรบุรี
การเดินทาง :  ติดต่อสอบถาม อบต.ถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 032-491467

จำนวนผู้เข้าชม :306