หน้าแรก > ภาคใต้ > นครศรีธรรมราช > ทุ่งสง > พระซำปอกง หรือ หลวงพ่อโต (เจ้าแม่กวนอิมใหญ่ที่สุดในประเทศไทย)
พระซำปอกง หรือ หลวงพ่อโต (เจ้าแม่กวนอิมใหญ่ที่สุดในประเทศไทย)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระซำปอกง หรือ หลวงพ่อโต (เจ้าแม่กวนอิมใหญ่ที่สุดในประเทศไทย)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านนาเหนือ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  พระซำปอกง หรือหลวงพ่อโตเป็นพระพุทธรูปโบราณสร้างเมื่อปีพุทธศักราช 1867 ก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ประดิษฐานเป็นพระประธานในวิหารวัดพนัญเชิง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพระพุทธรูปที่ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวจีนเคารพนับถือเป็นเวลาช้านาน ด้วยเชื่อว่าสามารถดลบันดาลและนำความโชคดีมาสู่ตนได้ ทั้งยังเป็นคุณอย่างยิ่งแก่ผู้ประกอบกิจการค้าขาย ตามประวัติกล่าวว่าเมื่อประมาณปี พ.ศ.2492 มีคณะบุคคลซึ่งมีความนับถือศรัทธาในพระซำปอกง (หลวงพ่อโต) ได้อัญเชิญกระถางธูปพระซำปอกง มาตั้ง ณ ศาลเจ้า ซึ่งเป็นอาคารไม้หลังเล็ก ๆ ที่บ้านนาเหนือ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อสักการะบูชา และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจในการทำความดี ต่อมา ในปี พ.ศ.2514 ได้ก่อสร้างวิหารหลังใหม่ พร้อมกันนี้ได้สร้างพระพุทธรูปพระซำปอกง องค์ใหม่ เป็นปูนปั้นขนาดหน้าตักกว้าง 52 นิ้ว ขึ้นประดิษฐานเป็นพระประธาน นอกจากนี้ด้านข้างของวิหารยังได้สร้างพระรูปเหมือนขององค์พระโพธิสัตว์กวนอิม เป็นปฏิมากรรมปูนปั้นปางปาฏิหาริย์ทรงแผ่เมตตาประดิษฐานอยู่กลางสระน้ำรายรอบด้วยน้ำพุเหนือแท่นบูชา 3 ชั้น โดยมีขนาดความสูงขององค์พระรูป 19 เมตร นับเป็นพระรูปพระโพธิสัตว์กวนอิมองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
การเดินทาง :  ทางรถยนต์ จากกรุงเทพฯ เดินทางโดยใช้ทางหลวงหมายเลข 4 หรือถนนเพชรเกษมผ่านเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ถึงชุมพร จากชุมพรตรงไปใช้ทางหลวงหมายเลข 41 ผ่านสุราษฎร์ธานี แล้วเข้าเขต นครศรีธรรมราช ผ่านทุ่งใหญ่ นาบอน ก็จะเข้าถึงทุ่งสง รวมระยะทาง 720 กิโลเมตร ทางรถโดยสารประจำทาง มีให้เลือกใช้บริการหลายบริษัท อาทิ บริษัท ขนส่ง จำกัด ทางรถไฟ ทุ่งสงเป็นสถานีชุมทาง รถไฟที่จะขึ้นลงทางภาคใต้ ทุกขบวน ทั้งรถเร็ว รถด่วน และรถด่วนพิเศษจะต้องผ่านสถานีชุมทางทุ่งสง มีบริการวันละหลายรอบ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร.02-2233762 สถานีรถไฟทุ่งสง โทร.0-7541-1254 ทางเครื่องบิน มีเที่ยวบินบริการจากท่าอากาศยานกรุงเทพฯ ถึงนครศรีธรรมราชทุกวัน จากนั้นต่อรถยนต์อีกประมาณ 55 กิโลเมตร ก็จะถึงทุ่งสง

จำนวนผู้เข้าชม :575