หน้าแรก > ภาคกลาง > เพชรบุรี > เขาย้อย > ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย
ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 5 ต.เขาย้อย
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  032-561200
latitude :  13.23
longitude :  99.83
รายละเอียด :  เรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาวไทยทรงดำหรือลาวโซ่งที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นชาติพันธุ์ที่อพยพเข้ามาอาศัยในแผ่นดินไทยมายาวนานกว่า 200 ปีแล้ว โดยพวกเขามีเอกลักษณ์ด้านการแต่งกายนิยมสวมเสื้อผ้าสีดำมีภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นของตัวเอง ซึ่งที่ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำแห่งนี้เป็นสถานที่ที่เก็บรวบรวมภาพชีวิตความเป็นอยู่ในอดีตของชาวลาวโซ่งให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาผ่านการจัดแสดงเครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ในชีวิตประจำวันรวมทั้งรูปแบบบ้านเรือน อักษรดั้งเดิม รวมทั้งมีการสาธิตการทอผ้าและจำหน่ายสินค้าที่ระลึกให้แก่นักท่องเที่ยวที่สนใจ
การเดินทาง :  โทรประสานเส้นทาง 032-561200

จำนวนผู้เข้าชม :348