เขาบันไดม้า

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เขาบันไดม้า
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.4
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.25
longitude :  100.17
รายละเอียด :  เขาบันไดม้า หรือเขาพิโทน เดิมสมัยกรุงสุโขทัยเรียกว่า เขาพระสุทนธ์ มีปู่ย่าตายาย เล่าขานมากันต่อๆ กัน สมัยนั้นมีพระสุทนธ์สร้างบันไดม้าไว้สำหรับใช้ม้าเป็นพาหนะซึ่งจะเป็นบันไดศิลาแลงสมัยเมื่อปี พ.ศ. 2500
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว ระยะทางห่างจากทางหลวงหมายเลข 11 ระยะทางประมาณ 8-10 กม.

จำนวนผู้เข้าชม :382