หน้าแรก > ภาคเหนือ > ตาก > แม่สอด > วัดมณีไพรสณฑ์
วัดมณีไพรสณฑ์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดมณีไพรสณฑ์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ถ.อินทรคีรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดมณีไพรสณฑ์ เป็นวัดเก่าที่ตั้งอยู่ใจกลาง อ.แม่สอด มีเจดีย์แบบพม่าที่บรรจุพระพุทธรูปองค์เล็ก ๆ ไว้รอบเจดีย์ เจดีย์วิหารสัมพุธเธ บนองค์เจดีย์มีเจดีย์องค์เล็ก ๆ 233 องค์ล้อมรอบ และมีพระพุทธรูปองค์เล็กบรรจุอยู่ตามช่องบนเจดีย์รวมเป็นจำนวนถึง 512,028 องค์
การเดินทาง :  อยู่ในตัวเมืองเทศบาลนครแม่สอด ถ.อินทรคีรี

จำนวนผู้เข้าชม :562