วัดหนองเกตุน้อย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดหนองเกตุน้อย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่6
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  038-241000
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดหนองเกตุน้อย ตั้งอยู่ที่บ้านหนองเกตุน้อย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 28 ไร่ 3 งาน 25 ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ หอสวดมนต์ กุฏิสงฆ์ วิหาร มีพระประธานประจำอุโบสถและพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ลักษณะจำลองพระพุทธชินราช และพระพุทธรูปปางประทานพร หล่อด้วยทองเหลือง วัดนี้ตั้งเมื่อ พ.ศ.2445 พระครูวินัยสาคร เป็นผู้นำและริเริ่มในการสร้างวัดหนองเกตุน้อย โดยได้รับการบูรณะและพัฒนาจากเจ้าอาวาสรูปต่อๆ มา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2521
การเดินทาง :  จักรยาน มอเตอร์ไซด์ รถยนต์ เดินเท้า

จำนวนผู้เข้าชม :604