ท่าดอนหลวง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ท่าดอนหลวง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  ต.ผาเลือด
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  055818256
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ท่าดอนหลวง ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
การเดินทาง :  ท่าดอนหลวง ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

จำนวนผู้เข้าชม :463