ศาลหลักเมือง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศาลหลักเมือง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ต.บางแก้ว อ.เมือง
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  -
latitude :  14.59
longitude :  100.45
รายละเอียด :  สถานที่ทำบุญ ศักดิ์สิทธิ์
การเดินทาง :  รถยนต์ จักรยานยนตร์

จำนวนผู้เข้าชม :433