วัดเขาปูน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดเขาปูน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  เขตเทศบาลตำบลพรหมโลก
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  8.42
longitude :  99.97
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
การเดินทาง :  รถจักยานยนต์,รถยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :369