ป่าหินบ่อสิบสอง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ป่าหินบ่อสิบสอง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 16 ต.บ้านต๋อม
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0895569720
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  อนุรักษ์ธรรมชาติ
การเดินทาง :  รถยนต์ รถจักรยาน รถจักรยานยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :445