ลานหินขาว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ลานหินขาว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.1 ต.เพ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ลานหินขาว เป็นจุดชมวิวชายทะเล ตั้งอยู่บนหาดแม่รำพึง จ.ระยอง มีลักษณะเป็นลานหินที่มีชุดโขดหินและก้อนหินเรียงรายกันอยู่บนผาหินขนาดใหญ่ที่ทอดยาวลงสู่ทะเล
การเดินทาง :  อยู่ห่างจากตัวเมืองระยอง ประมาณ 11 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :2619