หน้าแรก > ภาคกลาง > สมุทรสงคราม > เมืองสมุทรสงคราม > ศาลเสด็จกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ศาลเสด็จกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศาลเสด็จกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บางจะเกร็ง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ สมุทรสงคราม ตั้งอยู่ที่บ้านฉู่ฉี่ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ก่อตั้งขึ้นใหม่ แทนศาลเดิม เมื่อ พ.ศ. 2539 ด้วยแรงศรัทธาของเหล่าชมรมทหารเรือ สหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด สมาคมประมงสมุทรสงครามและพ่อค้าประชาชนชาวสมุทรสงครามที่มีต่อ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพร ฯ พระบิดาแห่งกองทัพเรือไทยอันเป็นที่เคารพสักการะของเหล่าประชาชนและชาวประมงที่ต้องดำรงชีวิตอยู่กับท้องทะเล
การเดินทาง :  รถยนต์ 1. ไปยังหมู่บ้านบางบ่อ ตำบลบางแก้ว ไปตามถนนธนบุรี-ปากท่อ (พระราม 2) ก่อนถึงหลักกิโลเมตรที่ 62 มีป้ายซ้ายบอกทางเข้าดอนหอยหลอด ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร 2. ไปยังหมู่บ้านฉู่ฉี่ ตำบลบางจะเกร็ง ไปตามถนนธนบุรี-ปากท่อ (พระราม 2) ประมาณกิโลเมตรที่ 64 ก่อนข้ามสะพานพุทธเลิศหล้านภาลัย เชิงสะพานมีป้ายบอกทางเข้าดอนหอยหลอดระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร รถโดยสารประจำทาง สามารถเดินทางโดยรถสองแถว มีรถออกตลอดทั้งวันจากตัวตลาดในอำเภอเมืองสมุทรสงคราม ไปยังบ้านฉู่ฉี่ ดอนหอยหลอด

จำนวนผู้เข้าชม :121