วัดบ้านทึง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดบ้านทึง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  วัดบ้านทึง ม.4 ต.สามชุก
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.78
longitude :  100.09
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชาของชาวบ้านอำเภอสามชุก
การเดินทาง :  อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

จำนวนผู้เข้าชม :96