บ่อพรานล่างเนื้อ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บ่อพรานล่างเนื้อ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  อยู่บริเวณใกล้เคียงวัดพระพุทธบาทฯ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  บ่อพรานล้างเนื้อ ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงวัดพระพพุทธบาท มีลักษณะเป็นบ่อหินขนาดย่อมภายหลังได้มีกาเปลี่ยนแปลงก่อเสริมปากบ่อขึ้นที่บริเวณปากบ่อมีรอยเข่าคน ใกล้บริเวณบ่อนี้มีหินราดและมีหลุมลึกลงไปมีขนาดเท่ากับป๋องนม น้ำที่ไหนจากหลุมนี้ถือกันว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ มีประวัติเล่ากันว่าพรานบุญผู้พบรอยพระพุทธบาทเป็นผู้นำเนื้อมาล้างที่บ่อ โดยคุกเข่าแล้วก้มลงไปล้างเนื้อในบ่อ ส่วนหลุมขนาดเท่าป๋องนมนั้น คือรอยปักหอกของพรานบุญซึ่งมีน้ำไหลออกมาไม่ขาดสาย
การเดินทาง :  นั่งรถมาลงวัดพระพุทธบาท แล้วต่อรถสามล้อมาบ่อพรานล้างเนื่อ

จำนวนผู้เข้าชม :391