แหล่งโบราณคดีวัดชัยมงคล

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  แหล่งโบราณคดีวัดชัยมงคล
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.15 บ้านดอนธงชัย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.47
longitude :  103.46
รายละเอียด :  แหล่งโบราณคดีบ้านดอนธงชัย ตั้งอยู่ในเขตวัดชัยมงคล บ้านดอนธงชัย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร มีลักษณะเป็นเนินดินขนาดใหญ่ สูงจากที่นาโดยรอบประมาณ จากการศึกษาทางโบราณคดีพบหลักฐานว่าเนิน ดินแห่งนี้มีการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในช่วงสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตั้งแต่ราว ๓,๘๐๐ – ๑,๘๐๐ ปีมาแล้ว โดยใช้เป็นทั้งพื้นที่อยู่อาศัยและฝังศพ ดินเผา ใช้ทำภาชนะสำหรับบรรจุหุงต้มอาหาร ทำ “หินดุ” รูปร่างคล้ายเห็ดใช้ขึ้นรูปภาชนะ ทำ “แว” เครื่องมือปั่นด้ายในการทอผ้า ซึ่งแม้ไม่มีหลักฐานเป็นชิ้นผ้า แต่ได้พบรอยประทับของเส้นใยผ้าบนชิ้นส่วนเครื่องมือ เหล็ก ใช้ทำ “ลูกกระสุน” สำหรับยิงล่าสัตว์ขนาดเล็ก ใช้ทำเบ้าแบบปากจีบสำหรับหลอมทองแดงและดีบุกทำ สำริดและใช้ปั้นตุ๊กตารูปสัตว์ เช่น วัว-ควาย หิน ใช้ทำเครื่องมือสำหรับทุบ ทำหินลับ ขวานหินขัด และแม่พิมพ์สำหรับหล่อเครื่องสำริดซึ่งล้วนแต่เป็นหินชนิดที่พบได้ในท้องถิ่น กระดูกนำมาถากเหลาเป็นเครื่องมือปลายแหลม ไม้ไผ่ จากหลักฐานก้อนดินเผามีรอยประทับของเครื่องจักสาน สะท้อนให้เห็นว่าคนก่อน ประวัติศาสตร์สมัยกลางของบ้านดอนธงชัยมีเครื่องจักสานใช้แล้วโดยอาจใช้ไม้ไผ่เป็นวัสดุเพราะหาได้ง่ายในท้องถิ่น โลหะ เริ่มรู้จักใช้สำริดก่อน โดยนำทองแดงและดีบุกซึ่งเป็นวัตถุดิบจากต่างถิ่นมาหลอมและหล่อทำเครื่องมือ/เครื่องประดับ ใช้เองในชุมชน ได้แก่ ขวาน หัวลูกศร เครื่องมือปลายแหลม กระดึง และห่วงคอ วัฒนธรรมการใช้และเทคโนโลยีการผลิตสำริดของที่นี่ไม่แตกต่างไปจากแหล่งโบราณคดีอื่นๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ เพื่อตอบสนองชีวิตสังคมชาวนา ใช้ในชีวิตประจำวันและอุทิศให้ศพ ด้วยประเภทของวัตถุที่คล้ายคลึงกัน และเทคนิคการหลอมหล่อเช่นเดียวกัน ต่อมาในระยะหลังจึงเริ่มรู้จักใช้เหล็กทำเครื่องมือเช่น เคียว และ ขวาน มีประเพณีการฝังศพเมื่อตาย พร้อมอุทิศสิ่งของให้ ได้แก่ ภาชนะดินเผา เครื่องสำริด ก้อนหิน ขวานหินขัด ลูกปัดหิน ลูกปัดแก้ว และกระดูกสัตว์ โดยวางศพในลักษณะนอนหงายเหยียดยาว ในหลุมที่ขุดลึกลงไปใต้พื้นที่อยู่อาศัย ความแตกต่างของจำนวนและประเภทของสิ่งอุทิศให้แต่ละศพ แสดงให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ สังคม
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :332