พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ตำบล ห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร 47000
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  042714499
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จังหวัดสกลนคร เป็นพระตำหนักที่สร้างขึ้นในบริเวณเทือกเขาภูพาน เมื่อ พ .ศ.25918 ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูพาน โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้แผนที่ทางอากาศและการเสด็จสำรวจเส้นทางบริเวณ ป่าเขา น้ำตก และเป็นผู้ทรงเลือกพื้นที่สร้างพระตำหนักด้วยพระองค์เอง พื้นที่บริเวณพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์เมื่อแรกตั้ง พระตำหนักมี 940 ไร่ ในเวลาต่อมาได้ขยายเพื่อจัดทำโครงการฟื้นฟูสภาพ ป่าคืนชีวิตสู่ธรรมชาติอีกประมาณ 1,010 ไร่ รวมเป็นพื้นที่ 1,950 ไร่
การเดินทาง :  พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ ตั้งอยู่ริมทางหลวงสายสกลนคร-กาฬสินธุ์ หมายเลข ๒๑๓ บริเวณกิโลเมตรที่ ๑๔ ห่างจากตัวเมืองสกลนครประมาณ ๑๖ กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :327