วัดรัตนคีรี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดรัตนคีรี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.6 ต.เขาฉกรรจ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  037247210
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  มีการปรับปรุงภูมิทัศน์เป็นจุดชมวิวแห่งใหม่
การเดินทาง :  ถนนสาย 317

จำนวนผู้เข้าชม :70