แก่งนางพญา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  แก่งนางพญา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.6 ท่าเรือ ต.นางพญา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มีลานให้นั่งเล่น ชมธรรมชาติ
การเดินทาง :  โดยรถยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :377